Huisvesting, veiligheid en hygiene

Kinderdagverblijf ’t Blauwe Kieltje voldoet in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening en heeft een vergunning van de Gemeente Renswoude. Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD Midden nederland geïnspecteerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne. Het rapport hiervan ligt ter inzage voor alle ouders.

De veiligheid van uw kind is bij ons een zeer groot aandachtspunt. Veiligheid voor alles! Vanaf de eerste bouwtekeningen is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving.

Inrichting
In het gebouw zijn alle elektra boven de 1.20 meter geïnstalleerd en alle leidingen bouwkundig weggewerkt. In het gebouw is vloerverwarming. Hierdoor is de vloer warm voor de ‘kruipertjes’ en kunnen de kinderen zich nooit aan een hete verwarming branden. Alle deurklinken op de binnendeuren zijn boven de 1.50 meter geïnstalleerd. Tevens zijn alle binnendeuren voorzien van veiligheidsstrippen, dat zorgt ervoor dat kinderen niet met hun vingers tussen de achter- en voorkant van de deur kunnen komen. Alle ramen zijn voorzien van kindveilig glas.

Hygiëne
Wij hebben een uitgebreid hygiëne plan met als basis de richtlijnen van de GGD. Door het dagelijks invullen van het schoonmaakschema is er een constante controle mogelijk. Bijzonder belangrijk is het luchtverversingssysteem. Hierdoor wordt de lucht in alle slaapruimten en sanitaire ruimten voortdurend ververst, zodat de kans minder groot is dat ziektekiemen overgedragen worden en de lucht lekker fris is. De vloeren zijn voorzien van linoleum, de muren van materialen die makkelijk schoon te houden zijn.

Brand beveiliging
Uiteraard is het kinderdagverblijf brandveilig verklaard en heeft het extra voorzieningen zoals rookmelders en een brandmeldinstallatie met een 24-uurs doormelding. Door de brandwerende muren en deuren kan er geen directe brandoverslag naar andere ruimtes plaatsvinden. Tevens hebben wij een uitgebreid nood- en ontruimingsplan welke minimaal 1x per jaar in de praktijk word getoetst. Binnen het kinderdagverblijf zijn er diverse brandblus- en EHBO middelen. De groepsleidsters zijn/worden uiteraard getraind om met deze middelen om te gaan.

Persoonlijke veiligheid
De speelweide is beveiligd met een veilige afrastering. Het is zo ingericht dat de kinderen er veilig onder toezicht kunnen spelen. Er is altijd een bedrijfshulpverlener/EHBO’er aanwezig. Wij hebben afspraken gemaakt met een huisarts in de buurt, die hulp kan bieden in geval van calamiteiten en/of onverwachte medische omstandigheden.