Oudercommissie

Wie is en wat doet de oudercommissie?
Volgens de Wet kinderopvang is ieder kinderdagverblijf verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken en zijn voor een periode van twee jaar benoemd.

Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot het kinderdagverblijf kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC.

Doelstelling
De oudercommissie vormt is een schakel tussen het kinderdagverblijf en de ouders. De OC heeft als doel:

  • Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen
  • Ouders inspraak te geven over de gang van zaken en de beleidsontwikkeling binnen het kinderdagverblijf
  • Te adviseren over kwaliteit

Welke taken heeft de OC?
Volgens de Wet kinderopvang moet de directie van de kinderdagverblijf de OC om advies vragen over voorgenomen besluiten met betrekking tot:

  • Uitvoering kwaliteitsbeleid (bijv. over de kinderen – leidsters ratio)
  • Pedagogische aanpak
  • Voedingsaangelegenheden
  • Risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Klachtenregeling
  • Prijswijzigingen

De taken en functies zijn vastgelegd in het OC reglement. De OC vergadert ten minste vier keer per jaar.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd terecht bij één van de hiernaast genoemde leden of u kunt een e-mail sturen naar ocblauwekieltje@gmail.com.

Wanneer u liever persoonlijk contact heeft dan kunt ons tijdens het halen of brengen van de kinderen aanspreken. Natuurlijk is het ook mogelijk ons (eventueel vertrouwelijk) telefonisch te benaderen via de telefoon, stuur een mail en wij bellen u zo snel mogelijk terug.